Cirkulära affärsmodeller

Textilindustrin är en av de mest resurskrävande industrierna i världen och det är väsentligt att den övergår till cirkulära affärsmodeller för att skapa en mer hållbar framtid.

När vi arbetar med hållbarhet och övergången till en cirkulär ekonomi är det vanligt att vi fastnar i att bara fokusera på produkter och avfallshantering. Detta beror på att produkter är konkreta och fysiska, vilket gör dem lättare att förstå, medan många människor inte är vana vid att arbeta med affärsmodeller.

För att verkligen uppnå en omställning behöver vi dock hitta nya sätt att hantera systemen runt produkterna. Det är därför som CircularHub betonar betydelsen av affärsmodeller och försöker hitta lönsamhet i det cirkulära tänkandet först. Vi fokuserar på att arbeta med produktdesign och affärsmodeller samtidigt för att skapa en stabil grund för övergången till en cirkulär ekonomi.

En cirkulär affärsmodell är en affärsmodell där resurser hålls i bruk så länge som möjligt, och där fokus är på att behålla eller höja värdet på dem innan de återvinns och återskapas. Detta står i motsats till den traditionella linjära modellen av ”ta, tillverka, använda, slänga.”

Inom textilindustrin kan detta innebära att designa produkter som kan delas, repareras, renoveras och att man upptäcker lönsamheten i affärsmodeller för det.

Att anta en cirkulär affärsmodell inom textilindustrin skulle ha ett antal fördelar:

  • Det hjälper textilföretag att attrahera och behålla kunder som letar efter hållbara alternativ, eftersom konsumenterna blir allt mer medvetna om miljöpåverkan av sina inköpsval.
  • Det hjälper textilföretag att utveckla en mer motståndskraftig och anpassningsbar affärsmodell, vilket minskar deras beroende av fossila bränslen och volatila råvarupriser.
  • Det bidrar till att skapa jobb inom återvinnings- och renoveringsindustrin.
  • Dessutom minskar det föroreningar och avfall, bevara naturresurser och skydda miljön.
  • Dessutom kan cirkulära affärsmodeller hjälpa textilföretag att skapa helt nya intäktsströmmar, genom att designa produkter som delas eller hyrs ut, istället för att säljas. Detta kan bidra till minska behovet av produkter från nya material och också förbättra kundlojaliteten.

Det är viktigt för textilindustrin att anta cirkulära affärsmodeller för att skapa en mer hållbar framtid för alla. Det är inte bara bättre för miljön, utan också för textilföretagen, ekonomin och samhället i stort. Textilindustrin har makten att leda vägen mot en mer hållbar framtid, men det kommer att krävas en samlad ansträngning från alla intressenter för att få detta att hända.

CircularHub har tagit fram verktyg för att arbeta med cirkulära affärsmodeller i företag eller i workshops.

CircularHub bidrar i rapporter relaterade till cirkulära affärsmodeller

 

CircularHub publicerar också nyheter kopplat till cirkulära affärsmodeller:

Sibab bild på miljö

Så skapar Sibab hållbara affärer genom cirkulär omställning

Tänk dig ett litet snickeri med 20 anställda mitt ute på landsbygden. Här finns ett driv och en vilja att ...
Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Nya upplevelser för kunden och möjligheter till nya affärsmodeller, det öppnar innovationsprojektet Connect Me för. Genom att sätta interaktiva taggar ...
Metoder och mallar för cirkulär omställning

Metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom ...
Fler metoder och mallar för cirkulär omställning

Fler metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom ...
Verktyg kan göra företag mer cirkulära

Verktyg kan göra företag mer cirkulära

Ett samarbete mellan Global Reporting Initiative och Ellen MacArthur Foundation har resulterat i ett nytt standardiseringsverktyg för att koppla ett ...
40 modeföretag går samman och redovisar klimatutsläpp

40 modeföretag går samman och redovisar klimatutsläpp

Dryga 40 företag i den svenska mode- och textilbranschen går nu samman i ett initiativ och redovisar gemensamt sina klimatutsläpp ...
Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir ...
Hon är med och skapar Sveriges första återbruksgata

Hon är med och skapar Sveriges första återbruksgata

I en av Stockholms västra förorter ska en gata helt fokuserad på återbruk bli verklighet. Detta i samband med att ...
Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Rapporten Circular Economy Outlook Report 2021 presenterades av Cradlenet i början av februari. Syftet med rapporten är att ge en ...
Nytt nätverk ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling

Nytt nätverk ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling

Sju oberoende miljömärkningar går nu samman i ett nytt nätverk, Modupp2030, för att driva på utvecklingen av hållbara offentliga inköp ...
Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär

Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär

Av världens samlade globala råvaruutvinning på 100 miljarder ton gick bara 8,6 procent tillbaka in ekonomin, i cirkulära kretslopp i ...
100 åtgärder i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi

100 åtgärder i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi

Regeringen publicerade den 22 januari 2021 sin första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen, som innehåller drygt hundra åtgärder, utgår från ...
Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås, utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring ...
30 miljoner till innovationer inom cirkulär produktanvändning

30 miljoner till innovationer inom cirkulär produktanvändning

Innovationsprogrammet RE:Source öppnar nu en stor utlysning riktad till projekt inom cirkulär ekonomi. Det handlar om stöd på upp till ...
Cirkulär ekonomi saknar social hållbarhet i affärsmodellerna

Cirkulär ekonomi saknar social hållbarhet i affärsmodellerna

Det talas mycket om nödvändigheten i att gå över till en cirkulär ekonomi. Men ofta missas de sociala aspekterna, som ...
Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Webbinariet "Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp" hölls av Upphandlingsmyndigheten den 8 december 2020. Här kan du se hela webbinariet igen ...
Initiativkarta ska vägleda myndigheter i cirkulär ekonomi

Initiativkarta ska vägleda myndigheter i cirkulär ekonomi

Målet är inte cirkulär ekonomi i sig, utan hållbarhet. Det säger Anna-Karin Jönbrink på Afry. Hon har ansvarat för ett ...
Cradlenet: Fem åtgärder krävs för cirkulär ekonomi

Cradlenet: Fem åtgärder krävs för cirkulär ekonomi

Fem åtgärder kommer vara avgörande för att lyckas i övergången till en cirkulär ekonomi. Det skriver bland andra Cradlenets ordförande ...
Hemarbete ger boom för uthyrning av möbler

Hemarbete ger boom för uthyrning av möbler

Företaget Beleco har fått en boom för sin affärsidé att hyra ut möbler. Men under coronapandemin har företaget fått ändra ...
Taiga satsar på digital marknadsplats för begagnade kläder

Taiga satsar på digital marknadsplats för begagnade kläder

Varbergsföretaget Taiga lanserar nu en digital marknadsplats där både privatpersoner och företag kan sälja och köpa begagnade Taigakläder och därigenom ...
Finansiering till nordiskt samverkansprojekt för storskalig insamling och sortering av uttjänt textil

Finansiering till nordiskt samverkansprojekt för storskalig insamling och sortering av uttjänt textil

Sju nya nordiska projekt som ska accelerera övergången till en cirkulär ekonomi får finansiering av Nordic Innovation genom utlysningen Circular ...
Nytt verktyg för cirkulär affärsutveckling

Nytt verktyg för cirkulär affärsutveckling

Tillväxtverket lanserar ett nytt verktyg som företag kan använda för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Verktyget, Cirkulär Business Model Canvas, är ...
Event: Cirkulära arbetssätt

Event: Cirkulära arbetssätt

Ett “digi-fysiskt” evenemang inom cirkulär ekonomi där vi inspireras av företag som arbetar cirkulärt. Under evenemanget kommer vi presentera case ...
Event: Hur ditt företag kan ställa om mot en cirkulär ekonomi.

Event: Hur ditt företag kan ställa om mot en cirkulär ekonomi.

Grant Thornton arrangerar och vill, tillsammans med Global Compact, inspirera och vägleda företag i deras ambition att ställa om mot ...
Deras uppfinning kan lösa ett av sjukvårdens stora miljöproblem

Deras uppfinning kan lösa ett av sjukvårdens stora miljöproblem

Miljarder engångshandskar slängs varje månad inom sjukvården världen över. Inte minst har förbrukningen ökat till följd av pandemin. Det slöseriet ...
Riksrevisionen granskar skatter i delningsekonomin

Riksrevisionen granskar skatter i delningsekonomin

Delningsekonomi i olika former konkurrerar allt mer med den traditionella ekonomin i Sverige. Men sker det på lika villkor? Nu ...
Exposé visar hållbara lösningar

Exposé visar hållbara lösningar

Komposterbara kläder som kan bli till biogas, restlager som omarbetas i en mikrofabrik och blir till efterfrågade modeplagg inom loppet ...
”Mikrofabriker” – nytt projekt för smartare textilproduktion

”Mikrofabriker” – nytt projekt för smartare textilproduktion

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter, samtidigt som överproduktionen bland annat medför stora mängder utsläpp av kemikalier ...
/ Affärsmodell, Affärsmodell, Inspiration
Cirkulära affärsmodeller – så gör du

Cirkulära affärsmodeller – så gör du

Under vårt webbinarium om cirkulära affärsmodeller fick cirka 50 deltagare som lyssnade via länk tips på hur man ska tänka ...
/ Affärsmodell, Affärsmodell, Nyhet
Cirkulär ekonomi för kommuner

Cirkulär ekonomi för kommuner

Det senaste numret av tidningen ”Kommunal ekonomi” har tema cirkulär ekonomi och reder ut många av begreppen inom cirkulär ekonomi ...
Circular Hub delaktig i utveckling av Marqet

Circular Hub delaktig i utveckling av Marqet

Allt fler företag vänder sig till Circular Hub och Science Park Borås för att hitta nya cirkulära affärsmodeller. Senaste exemplet ...
/ Affärsmodell, Affärsmodell
CircularHub viktig part för klädföretag i omställningen till cirkulär ekonomi

CircularHub viktig part för klädföretag i omställningen till cirkulär ekonomi

Nu arbetar CircularHub tillsammans med företaget Taiga och Cirkulära Halland för att ta ytterligare kliv mot en cirkulär ekonomi. Taiga ...
RE:TEXTILE

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs ...
Cirkulära tvätterier

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin ...
A Guide towards a circular Fashion Industry

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable ...
Beyond Green

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute ...
tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options ...
Circle Textiles Programme

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste ...
TWOOD textile-wood

TWOOD textile-wood

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa ...
Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier - En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier – En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna ...
Future Retail Lab

Future Retail Lab

Future Retail Lab by Sweden är en nationell satsning där Umeå i ett första steg används som testbädd där nya ...
Circular Design Speeds

Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera ...
VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan ...
Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi - Delprojekt textil

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval ...
Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA ...
Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet ...
C-Måttet - Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. "C" tar hänsyn till hur ...