Cirkulära affärsmodeller

Textilindustrin är en av de mest resurskrävande industrierna i världen och det är väsentligt att den övergår till cirkulära affärsmodeller för att skapa en mer hållbar framtid.

En cirkulär affärsmodell är en affärsmodell där resurser hålls i bruk så länge som möjligt, och utvinner maximalt värde från dem innan de återvinns och återskapas. Detta står i motsats till den traditionella linjära modellen av ”ta, tillverka, använda, slänga.”

Inom textilindustrin skulle detta innebära att designa produkter som kan återanvändas, repareras, renoveras eller återvinnas i slutet av sin livscykel. Det skulle också innebära användning av hållbara material och tillverkningsprocesser.

Att anta en cirkulär affärsmodell inom textilindustrin skulle ha ett antal fördelar:

  • Det skulle minska föroreningar och avfall, bevara naturresurser och skydda miljön.
  • Det skulle bidra till att skapa jobb inom återvinnings- och renoveringsindustrin.
  • Det skulle hjälpa textilföretag att utveckla en mer motståndskraftig och anpassningsbar affärsmodell, vilket minskar deras beroende av fossila bränslen och volatila råvarupriser.
  • Dessutom skulle det hjälpa textilföretag att attrahera och behålla kunder som letar efter hållbara alternativ, eftersom konsumenterna blir allt mer medvetna om miljöpåverkan av sina inköpsval.
  • Dessutom kan cirkulära affärsmodeller hjälpa textilföretag att skapa nya intäktsströmmar, genom att designa produkter som kan leasas eller delas, istället för att säljas. Detta kan bidra till att öka resursutnyttjandet, minska behovet av nya produkter och förbättra kundlojaliteten.

Det är viktigt för textilindustrin att anta cirkulära affärsmodeller för att skapa en mer hållbar framtid för alla. Det är inte bara bättre för miljön, utan också för textilföretagen, ekonomin och samhället i stort. Textilindustrin har makten att leda vägen mot en mer hållbar framtid, men det kommer att krävas en samlad ansträngning från alla intressenter för att få detta att hända.

CircularHub har tagit fram verktyg för att arbeta med cirkulära affärsmodeller i företag eller i workshops.

CircularHub bidrar i rapporter relaterade till cirkulära affärsmodeller

CircularHub publicerar nyheter kopplat till cirkulära affärsmodeller:

Sibab bild på miljö

Så skapar Sibab hållbara affärer genom cirkulär omställning

Tänk dig ett litet snickeri med 20 anställda mitt ute på landsbygden. Här finns ett driv och en vilja att ...
Läs Mer …
Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Nya upplevelser för kunden och möjligheter till nya affärsmodeller, det öppnar innovationsprojektet Connect Me för. Genom att sätta interaktiva taggar ...
Läs Mer …
Metoder och mallar för cirkulär omställning

Metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom ...
Läs Mer …
Fler metoder och mallar för cirkulär omställning

Fler metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom ...
Läs Mer …
Verktyg kan göra företag mer cirkulära

Verktyg kan göra företag mer cirkulära

Ett samarbete mellan Global Reporting Initiative och Ellen MacArthur Foundation har resulterat i ett nytt standardiseringsverktyg för att koppla ett ...
Läs Mer …
40 modeföretag går samman och redovisar klimatutsläpp

40 modeföretag går samman och redovisar klimatutsläpp

Dryga 40 företag i den svenska mode- och textilbranschen går nu samman i ett initiativ och redovisar gemensamt sina klimatutsläpp ...
Läs Mer …
Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir ...
Läs Mer …
Hon är med och skapar Sveriges första återbruksgata

Hon är med och skapar Sveriges första återbruksgata

I en av Stockholms västra förorter ska en gata helt fokuserad på återbruk bli verklighet. Detta i samband med att ...
Läs Mer …
Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Rapporten Circular Economy Outlook Report 2021 presenterades av Cradlenet i början av februari. Syftet med rapporten är att ge en ...
Läs Mer …
Nytt nätverk ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling

Nytt nätverk ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling

Sju oberoende miljömärkningar går nu samman i ett nytt nätverk, Modupp2030, för att driva på utvecklingen av hållbara offentliga inköp ...
Läs Mer …
Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär

Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär

Av världens samlade globala råvaruutvinning på 100 miljarder ton gick bara 8,6 procent tillbaka in ekonomin, i cirkulära kretslopp i ...
Läs Mer …
100 åtgärder i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi

100 åtgärder i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi

Regeringen publicerade den 22 januari 2021 sin första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen, som innehåller drygt hundra åtgärder, utgår från ...
Läs Mer …
Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås, utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring ...
Läs Mer …
30 miljoner till innovationer inom cirkulär produktanvändning

30 miljoner till innovationer inom cirkulär produktanvändning

Innovationsprogrammet RE:Source öppnar nu en stor utlysning riktad till projekt inom cirkulär ekonomi. Det handlar om stöd på upp till ...
Läs Mer …
Cirkulär ekonomi saknar social hållbarhet i affärsmodellerna

Cirkulär ekonomi saknar social hållbarhet i affärsmodellerna

Det talas mycket om nödvändigheten i att gå över till en cirkulär ekonomi. Men ofta missas de sociala aspekterna, som ...
Läs Mer …
Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Webbinariet "Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp" hölls av Upphandlingsmyndigheten den 8 december 2020. Här kan du se hela webbinariet igen ...
Läs Mer …
Initiativkarta ska vägleda myndigheter i cirkulär ekonomi

Initiativkarta ska vägleda myndigheter i cirkulär ekonomi

Målet är inte cirkulär ekonomi i sig, utan hållbarhet. Det säger Anna-Karin Jönbrink på Afry. Hon har ansvarat för ett ...
Läs Mer …
Cradlenet: Fem åtgärder krävs för cirkulär ekonomi

Cradlenet: Fem åtgärder krävs för cirkulär ekonomi

Fem åtgärder kommer vara avgörande för att lyckas i övergången till en cirkulär ekonomi. Det skriver bland andra Cradlenets ordförande ...
Läs Mer …
Hemarbete ger boom för uthyrning av möbler

Hemarbete ger boom för uthyrning av möbler

Företaget Beleco har fått en boom för sin affärsidé att hyra ut möbler. Men under coronapandemin har företaget fått ändra ...
Läs Mer …
Taiga satsar på digital marknadsplats för begagnade kläder

Taiga satsar på digital marknadsplats för begagnade kläder

Varbergsföretaget Taiga lanserar nu en digital marknadsplats där både privatpersoner och företag kan sälja och köpa begagnade Taigakläder och därigenom ...
Läs Mer …
Finansiering till nordiskt samverkansprojekt för storskalig insamling och sortering av uttjänt textil

Finansiering till nordiskt samverkansprojekt för storskalig insamling och sortering av uttjänt textil

Sju nya nordiska projekt som ska accelerera övergången till en cirkulär ekonomi får finansiering av Nordic Innovation genom utlysningen Circular ...
Läs Mer …
Nytt verktyg för cirkulär affärsutveckling

Nytt verktyg för cirkulär affärsutveckling

Tillväxtverket lanserar ett nytt verktyg som företag kan använda för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Verktyget, Cirkulär Business Model Canvas, är ...
Läs Mer …
Event: Cirkulära arbetssätt

Event: Cirkulära arbetssätt

Ett “digi-fysiskt” evenemang inom cirkulär ekonomi där vi inspireras av företag som arbetar cirkulärt. Under evenemanget kommer vi presentera case ...
Läs Mer …
Event: Hur ditt företag kan ställa om mot en cirkulär ekonomi.

Event: Hur ditt företag kan ställa om mot en cirkulär ekonomi.

Grant Thornton arrangerar och vill, tillsammans med Global Compact, inspirera och vägleda företag i deras ambition att ställa om mot ...
Läs Mer …
Deras uppfinning kan lösa ett av sjukvårdens stora miljöproblem

Deras uppfinning kan lösa ett av sjukvårdens stora miljöproblem

Miljarder engångshandskar slängs varje månad inom sjukvården världen över. Inte minst har förbrukningen ökat till följd av pandemin. Det slöseriet ...
Läs Mer …
Riksrevisionen granskar skatter i delningsekonomin

Riksrevisionen granskar skatter i delningsekonomin

Delningsekonomi i olika former konkurrerar allt mer med den traditionella ekonomin i Sverige. Men sker det på lika villkor? Nu ...
Läs Mer …
Exposé visar hållbara lösningar

Exposé visar hållbara lösningar

Komposterbara kläder som kan bli till biogas, restlager som omarbetas i en mikrofabrik och blir till efterfrågade modeplagg inom loppet ...
Läs Mer …
”Mikrofabriker” – nytt projekt för smartare textilproduktion

”Mikrofabriker” – nytt projekt för smartare textilproduktion

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter, samtidigt som överproduktionen bland annat medför stora mängder utsläpp av kemikalier ...
Läs Mer …
/ Affärsmodell, Affärsmodell, Inspiration
Cirkulära affärsmodeller – så gör du

Cirkulära affärsmodeller – så gör du

Under vårt webbinarium om cirkulära affärsmodeller fick cirka 50 deltagare som lyssnade via länk tips på hur man ska tänka ...
Läs Mer …
/ Affärsmodell, Affärsmodell, Nyhet
Cirkulär ekonomi för kommuner

Cirkulär ekonomi för kommuner

Det senaste numret av tidningen ”Kommunal ekonomi” har tema cirkulär ekonomi och reder ut många av begreppen inom cirkulär ekonomi ...
Läs Mer …
Circular Hub delaktig i utveckling av Marqet

Circular Hub delaktig i utveckling av Marqet

Allt fler företag vänder sig till Circular Hub och Science Park Borås för att hitta nya cirkulära affärsmodeller. Senaste exemplet ...
Läs Mer …
/ Affärsmodell, Affärsmodell
CircularHub viktig part för klädföretag i omställningen till cirkulär ekonomi

CircularHub viktig part för klädföretag i omställningen till cirkulär ekonomi

Nu arbetar CircularHub tillsammans med företaget Taiga och Cirkulära Halland för att ta ytterligare kliv mot en cirkulär ekonomi. Taiga ...
Läs Mer …
RE:TEXTILE

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs ...
Läs Mer …
Cirkulära tvätterier

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin ...
Läs Mer …
A Guide towards a circular Fashion Industry

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable ...
Läs Mer …
Beyond Green

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute ...
Läs Mer …
tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options ...
Läs Mer …
Circle Textiles Programme

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste ...
Läs Mer …
TWOOD textile-wood

TWOOD textile-wood

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa ...
Läs Mer …
Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier - En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier – En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna ...
Läs Mer …
Future Retail Lab

Future Retail Lab

Future Retail Lab by Sweden är en nationell satsning där Umeå i ett första steg används som testbädd där nya ...
Läs Mer …
Circular Design Speeds

Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera ...
Läs Mer …
VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan ...
Läs Mer …
Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi - Delprojekt textil

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval ...
Läs Mer …
Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA ...
Läs Mer …
Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet ...
Läs Mer …
C-Måttet - Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. "C" tar hänsyn till hur ...
Läs Mer …