Skip to content

Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

AffärsmodellCircular Hub

Rapporten Circular Economy Outlook Report 2021 presenterades av Cradlenet i början av februari. Syftet med rapporten är att ge en bild av var den cirkulära ekonomin befinner sig i Sverige idag och hur dess framtid ser ut, främst i det korta perspektivet men även på sikt. Forskare och representanter från näringslivet ger sin syn på nuläget, vad som i huvudsak hindrar en omställning, samt möjligheterna framåt.

Rapporten listar ett antal åtgärder som skulle skynda på omställningen, såsom tvärdelegation med representanter från alla partier, omställningsfond, högre skatt på primära material, mer forskning och slopad moms på andrahandsprodukter. 

Läs rapporten i sin helhet här.

Om Cradlenet

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Det gör de genom att stödja sina medlemmar med bland annat rådgiving, ny kunskap, omväldsbevakning, studier, utbildningar, opinion och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.

Besök Cradlenets hemsida för mer information.


Du måste godkänna