Skip to content

Förverkliga dina cirkulära idéer

Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi. Utgångspunkten för vårt arbete är omställningen mot en cirkulär ekonomi med nya affärsmodeller, cirkulära produkter och en växande insikt.

Senaste nytt inom Circular Hub:s kunskapsområden

Följ oss på sociala medier

Du måste godkänna

Bakgrund och ambition

I Västsverige finns en stor koncentration av företag inom textil, mode, inredning och möbler samt professionell kompetens inom akademi, institut och näringsliv. Företag står inför ett paradigmskifte, att gå från det linjära till det cirkulära. Västsverige ligger idag i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Plattformen vill lyfta pågående projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller. En samlad drivkraft och samordnade åtgärder kan lyfta tillväxten och kunskapen om cirkulär ekonomi. Därför bygger vi nu upp Circular Hub. Plattformens arbete ligger i linje med klimatstrategin Klimat 2030 som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mer om projektet

Circular Hub är en plattform för cirkulärt mode & textil samt hållbara miljöer. Projektets syfte är att skapa en plattform för cirkulärt mode och hållbar interiör som fungerar som en möjliggörare och katalysator för utveckling av branscherna i Västsverige och deras värdekedjor med särskild vikt på små och medelstora företag. Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler. Science Park Borås inriktar sig på att arbeta med projektets del om cirkulärt mode & textilier och IDC inriktar sig på delen om hållbara miljöer. Fokus ligger på arbete inom Västra Götalandsregionen samt samverkan med Halland. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi. Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland andra av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Kontakt