RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs i samverkan med flera stora varumärken, återförsäljare, organisationer och andra intressenter.

 

Organisation: Science Park Borås

Webbsida: http://retextile.se/

Kontakt: Adrian Zethraeus

Var: Västsverige

Finansiering: Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads Kommunalförbund samt Högskolan i Borås

Rapport: http://retextile.se/spridning-och-publikationer/

Verktyg: