Skip to content

Återvinning

Återvinning syftar till att ta vara på viktiga resurser så att de inte kasseras och värden går förlorade. Det kan handla om återdistribution, återanvändning, återtillverkning, återvinning eller så kallad up-cykling. Den cirkulära ekonomin syftar till ett samhälle utan avfall där vi återskapar värde om och om igen.
{{post.cats.name}}

{{post.date | prettyDate}}
Du måste godkänna