VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv. Målsättningen är att Smart Textiles ska bidra till 15 nya start-ups under perioden 2016-2020. Under samma period ska 50 nya prototyper och 15 nya produkter utvecklas, varav 5 ska nå en internationell marknad.

 

Organisation: Högskolan i Borås

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/vinnvaxt-overvaxlingsfas-for-smart-textiles/

Kontakt: Erik Bresky

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: