Projekt

CircularHub fungerar ibland som en katalysator för att initiera nya projekt utifrån de erfarenheter som skapas i CircularHub, som ett sätt att skapa systemomvandling mot en cirkulär ekonomi.

Ett syfte med detta är att visa upp fördelarna, genomförbarheten och effektiviteten med cirkulär ekonomi.

Denna demonstrationseffekt vill vi ska inspirera och motivera andra intressenter, såsom företag, samhällen och individer, att genomföra liknande cirkulär ekonomi-projekt. Det fungerar som ett konkret exempel på hur principer på vad som krävs för systemomställning och för hur cirkulär ekonomi framgångsrikt kan implementeras i praktiken, vilket leder till skapandet av nya projekt.

Vi vill också via projekt skapa samarbete och partnerskap mellan olika intressenter, inklusive företag, akademi, civilsamhällets organisationer och samhällen. Dessa samarbeten kan leda till utvecklingen av nya projekt när intressenter samlas för att ta itu med specifika utmaningar eller möjligheter inom den cirkulära ekonomin.

CircularHub vill alltså möjliggöra fler  projekt genom att demonstrera genomförbarheten och fördelarna med cirkulär ekonomis praxis, överföra kunskap och främja lärande, främja samarbeten och partnerskap. Dessa faktorer kan bidra till systemomvandling mot en cirkulär ekonomi genom att inspirera och möjliggöra för intressenter att utveckla sina egna initiativ för cirkulär ekonomi, vilket kan leda till ett bredare antagande av cirkulär ekonomis principer och praxis inom olika sektorer och branscher.

Exempel på sådana projekt från Circular Hub är