Cradlenet: Fem åtgärder krävs för cirkulär ekonomi

Fem åtgärder kommer vara avgörande för att lyckas i övergången till en cirkulär ekonomi. Det skriver bland andra Cradlenets ordförande Carolina Togård i en debattartikel.

Debattörerna hänvisar till den strategi för cirkulär ekonomi som regeringen presenterade i somras och menar att den handlingsplaner som ska följa upp strategin behöver utgå från fem åtgärder:

Se till helheten först. Cirkulär ekonomi är inte en miljöfråga. Det är ett sätt att organisera samhället som innefattar ett hållbart nyttjande av naturens resurser. ”Vi vill se handlingsplaner som omfattar alla politikområden”, skriver debattörerna.

Rätta till systemfelen. Det är i dag billigare att utvinna råmaterial från naturen än att använda återvunnet. Här behövs styrmedel för att ändra balansen. Många gånger är det dyrare att reparera en vara än att köpa en ny. Så blir det i ett land där arbetskraft är dyrt, men även här kan politiken gripa in och styra om. Vi måste undvika att producera saker som bara ska användas en gång. I den cirkulära ekonomin finns inte sopor att elda; sopor är bara resurser på fel plats.

Identifiera målkonflikter. Med fokus på helheten blir det lättare att se vägen framåt, inklusive eventuella målkonflikter. Ett exempel på starka målkonflikter är regeringens förslag om att skrota producentansvaret för returpapper. Vi behöver inte mindre producentansvar utan mer, menar debattörerna.

Börja från början. En effektiv handlingsplan måste börja i rätt ända, nämligen där problemen uppstår. Våra avlopp är till exempel utformade för att förgifta den värdefulla näring som finns i vår avföring med bland annat tvättmedel, tvål, mediciner och diskmedel. Lösningen borde vara att införa separata system i alla nybyggnationer så att näringen kan utvinnas och läggas ut på åkrarna igen. I strategin finns bra skrivningar om att avfall ska omvandlas till resurs, men fokus borde först och främst ligga på hur vi undviker avfall genom att göra rätt från början.

Det som mäts blir åtgärdat. Börjar vi mäta hur cirkulär den svenska ekonomin är kommer medvetenheten att öka, och med ökad medvetenhet kommer förändrade attityder och beteenden. Vi kommer också kunna identifiera de områden där en förändring skulle ge störst effekt. Hur ser det ut i Sverige? Än så länge finns det många antaganden, men ingen som vet.

Debattörerna hänvisar också till en rapport som visar att Norges ekonomi i princip är noll cirkulär. I rapporten konstateras att det dels beror på låg motivation att minska konsumtionen och dels en ekonomi uppbyggd på att hellre konsumera mycket än att konsumera bra.

– Vi vill bidra till de handlingsplaner som nu ska tas fram – och ännu hellre till att de också blir verklighet, skriver debattörerna i debattartikeln som publicerats i Aktuell Hållbarhet.

Förutom Carolina Toftgård står Elin Bergman (vice ordförande i Cradlenet), Pontus Björkdahl (hållbarhetschef Svenska Retursystem), Stefan Lindqvist (head of sales development 3stepIT), Sebastian Holmström (circular strategy lead Inrego) och Robin Rushdi (grundare Vakansa) bakom debattartikeln.