Workshop-verktyg

CircularHub har tagit fram workshop-verktyg för att arbeta med omställningen till en cirkulär ekonomi. Dessa verktyg är försedda med utskrivbara mallar så att du kan arbeta i ditt företag, med eller utan vår hjälp.

Verktyg finns inom följande kategorier:

 

 

 

 

  • Cirkulära idéer
    Verktyg för att idégenerera nya cirkulära lösningar

 

Alla bilder och beskrivningar i dessa verktyg är fria att använda och kopiera för vem som helst och i vilket sammanhang som helst, men vi vill gärna att du hänvisar till CircularHub.se som källa.

CircularHub bistår gärna i användandet av dessa verktyg, t.ex. i vårt workshop-koncept CircularChallenge.

Se även digitala verktyg med inriktning på Möbelbranschen.

Kontakta oss för mer information om våra verktyg och mallar