Skip to content

Biobaserad

Biobaserad

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal....

12 June, 2019
Biobaserad

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä- och/eller bomullsavfall. Utan att använda...

24 May, 2019
Biobaserad

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan...

24 May, 2019
Biobaserad

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och...

24 May, 2019
Biobaserad

Vinnväxt överväxlingsfas för Smart Textiles

Smart Textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera...

24 May, 2019
Biobaserad

Etablera närodlad textil i Sverige

Ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska...

24 May, 2019
Biobaserad

Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga...

24 May, 2019
Biobaserad

Skogens tyg

Textil- och modebranschen står idag inför ett paradigmskifte. Industrin har en rad utmaningar som kommer att...

24 May, 2019
Biobaserad

Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen...

24 May, 2019
Biobaserad

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Målet är att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet genom att använda en restström från textilåtervinning...

24 May, 2019
Du måste godkänna