Biobaserad

12 inlägg

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar 2) Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. 3) Att utforska möjligheterna att implementera de nya […]

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta inom vården. Detta projekt vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea […]

Skogens tyg

Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum och ett antal svenska företag. Medverkande företag är: Ahlstrom-Munksjö, Ekelund, Fiber-X, GA Lindberg, House of Dagmar, Kinnarps, Mondi Dynäs, Nordic Paper, Sjuhäradsbygdens Färgeri och Svenskt Konstsilke.   Organisation: Smart Textiles […]

Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen produceras och hur produkter kommer konsumenterna till godo. Projektet tar avstamp i ett nytt bionedbrytbart material-Streamateria. Målet är att kollapsa dagens långa och komplexa värdekedja genom att föra brukaren närmare producent av såväl material […]

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar. Leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners.   Organisation: RISE INNVENTIA AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/industriell-symbios-genom-uppgradering-av-lagvardigt-textilavfall-till-hogkvalitativa-pappersprodukter/ Kontakt: Tatjana Karpenja Var: Sverige Finansiering: […]

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att fokusera på påverkan av resterande arbetsprogram 2018-2020, ökat intresset för deltagande samt påverkan på det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta. Målet är att […]

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv. Målsättningen är att Smart Textiles […]

Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav. Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade […]

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali. Partners är: VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer ,Andritz, Re:Newcell, Domsjö, […]

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan är nödvändigt för att realisera visionen om en skogsbaserad textilindustri i Sverige. Våtspinning av cellulosa, löst i kall NaOH har potential att bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Målet med detta projekt är att använda röntgenspridningstekniker för att analysera […]