Future Retail Lab

Future Retail Lab by Sweden är en nationell satsning där Umeå i ett första steg används som testbädd där nya affärsmodeller och koncept ska testas och utvecklas. Acceleratorprogrammet kommer där efter att rullas ut nationellt. Samarbetet är en kraftfull satsning för att utveckla framtidens handel och stärka nya entreprenörer som utmanar traditionella affärsmodeller och vanor. Initiativtagare är eXpression Umeå, företagsinkubator för entreprenörer inom de kulturella, konstnärliga och kreativa näringarna, i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet och Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet.

 

Organisation: eXpression Umeå

Webbsida: https://www.umu.se/nyheter/de-ska-accelerera-entreprenorer-for-framtidens-handel_7288977/

Kontakt: Marlene Johansson

Var: Sverige

Finansiering: Satsningen spänner över tre år och finansieras av Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet.

Rapport:

Verktyg: