Rapporter

CircularHub arbetar aktivt med att ta fram, bidra i och förmedla rapporter i den cirkulära ekonomin.

Detta gör vi för att

  • Öka medvetenheten både hos beslutsfattare, företag och konsumenter
  • Hitta och hjälpa till vid nya möjligheterinom t.ex. produktdesign för cirkularitet, avfallsminskning och cirkulära affärsmodeller såsom vid delningsekonomi.
  • Uppmuntra samarbete genom underlag som kan hjälpa till att underlätta diskussioner och partnerskap för att ta itu med gemensamma utmaningar och möjligheter.
  • Informera om politiska beslut som kan bidra till att skapa möjligheter för företag att ställa om till cirkulär ekonomi och för konsumenter att göra mer hållbara val.

Kontakta oss gärna om du känner till en rapport som du tycker hör hemma här.

Konsumtionsrapport: Mind the Gap(s)

Konsumtionsrapport: Mind the Gap(s)

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2023? Huvudtemat för årets rapport är ”Mind the Gap(s)” och den tar sin utgångspunkt i olika ...
Bild på materialåtervinning

Studie: Stora brister i cirkulära verktyg

Många av de verktyg som finns för att hjälpa företag att bli mer cirkulära är alldeles för ensidiga. De räknar ...
Bild på rapport från Nordiska Ministerrådet

”Norden kan ta täten i den globala cirkulära omställningen”

Cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Det kan bidra till att bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt Norden. Nu visar en ...
logo för delegationen för cirkulär ekonomi

Fyra förslag i årsrapport från Delegationen för cirkulär ekonomi

Industriella samverkansprogram för ökad återanvändning och återvinning, utökning av RUT- och ROT-avdragen för reparationer och återbruk och ett Bonus Malus-system ...
jämförelse upplevd konsumtionsmedvetenhet

Många ser inte konsumtion som en miljöfråga

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det visar ett ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram. Avfall Sverige har ...
Circularity Gap Report polen

Därför är Polens ekonomi mer cirkulär än Sveriges

Allt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som ...
Rapport om hyrsystem i den cirkulära ekonomin

Rapport om hyrsystem i den cirkulära ekonomin

Stena Circular Consulting & Cradlenet har tagit fram en rapport som bygger på en analys av hyrsystem i den cirkulära ...
17 exempel på hållbar upphandling lyfts i ny nordisk rapport

17 exempel på hållbar upphandling lyfts i ny nordisk rapport

Hållbar upphandling är ett effektivt sätt för offentliga verksamheter att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Det menar Nordiska ...
Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir ...
Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Cirkulär ekonomi i Sverige i sin linda enligt ny rapport från Cradlenet

Rapporten Circular Economy Outlook Report 2021 presenterades av Cradlenet i början av februari. Syftet med rapporten är att ge en ...
Ny rapport möjliggör cirkulär upphandling

Ny rapport möjliggör cirkulär upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär ekonomi.Ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, har under ...
Tredimensionell produktcirkularitet - en rapport från RISE

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och ...