Skip to content

Design

Alla produkter är designade. Under designfasen avgörs 80% av produkters kostnader och miljöpåverkan. Design och produktutveckling påverkar allt från funktion, produktion och värdeupplevelse till materialanvändning, livslängd och återvinnig och är nyckeln för en omställning mot en cirkulär ekonomi. Resursanvändning är en kunskapsfråga.
{{post.cats.name}}

{{post.date | prettyDate}}
Du måste godkänna