C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Tillsammans med 18 företag har måttet testats på verkliga produkter, bl.a. inredningsprodukter.

 

Organisation: RISE Viktoria AB

Webbsida: https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-12-05-matt-pa-cirkularitet-testat-pa-produkter.html

Kontakt: Marcus Linder

Var: Sverige

Finansiering: Re:source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Rapport: https://www.ivl.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d211b/1544014491094/Slutrapport%20%20Measuring%20product%20circularity%2042909-2%20-%20reviewed.pdf

Verktyg: