Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär

Av världens samlade globala råvaruutvinning på 100 miljarder ton gick bara 8,6 procent tillbaka in ekonomin, i cirkulära kretslopp i form av återvinning eller återanvändning. Det är ungefär lika stor andel som i förra årets rapport.

Det konstateras i The Circular Gap Report 2021, som mäter gapet mellan global resursutvinning och den andel som återanvänds eller återvinns på rätt sätt.

70 procent av världens utsläpp av växthusgaser uppstår vid uttag och bearbetning av jungfruliga råvaror, samt produktion av nya varor.

I rapporten, som årligen tas fram av tankesmedjan Circle Economy, konstateras att de största möjligheterna till cirkulära kretslopp finns inom byggnation, transportsystem och markanvändning.

Enligt Circle Economy har vi under de senaste 50 åren nära fyrdubblat resursanvändningen från 26,7 miljarder ton. Till 2050 beräknas den stiga till mellan 170 och 184 miljarder ton.

Läs rapporten i sin helhet här.