Skip to content

Nytt nätverk ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling

AffärsmodellCircular Hub
Sju oberoende miljömärkningar går nu samman i ett nytt nätverk, Modupp2030, för att driva på utvecklingen av hållbara offentliga inköp.

I en debattartikel i Dagens Samhälle för de fram vikten av att använda oberoende tredjepartscertifieringar vid offentlig upphandling. Nätverket lyfter fram både Danmark och Norge som förebilder som kommit längre än Sverige när det gäller att ställa krav på eller vägleda kring användningen av oberoende miljöcertifieringar.

De märkningar som står bakom uppropet är Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel), Fairtrade Sverige, Krav, Bra Miljöval, TCO Development och MSC.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Inom Circular Hub pågår projektet Cirkulär kommun som genom starka nätverk och ökad förståelse vill hjälpa Västra Götalandsregionens kommuner att göra fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära inköp.

Läs mer om projektet Cirkulär kommun här.


Du måste godkänna