Cirkulär ekonomi saknar social hållbarhet i affärsmodellerna

Det talas mycket om nödvändigheten i att gå över till en cirkulär ekonomi. Men ofta missas de sociala aspekterna, som dåliga arbetsförhållanden och slösaktiga konsumtionsmönster i de cirkulära affärsmodellerna. Det är budskapet i en ny rapport från Circle Economy, European Environmental Bureau och Fair-Trade Advocacy Office.

I rapporten analyseras tre specifika affärsmodeller inom textil- och elektroniksektorn – reparation, återförsäljning och produkt-som-tjänst (PaaS) – för att kartlägga de potentiella biverkningarna av cirkulära affärsmodeller och deras värdekedjor.

– Det är ingen tvekan om att vi behöver fler cirkulära företag som arbetar med reparationer, återanvändning och produkt som en tjänst. Men i en värld där ojämlikheten stiger, kan vi inte försumma andra viktiga aspekter av hållbarhet som mänskliga rättigheter och social rättvisa, säger Jean-Pierre Schweitzer, ansvarig för frågor om cirkulär ekonomin vid Europeiska miljöbyrån (EEB).

I rapporten ges ett antal rekommendationer, till beslutsfattare och företag som vill gå över till cirkulära affärer:

  • Se upp med att låta cirkulära affärsmodeller ersätter befintliga linjära. Annars skapas bara nya konsumtionsformer.
  • Prioritera välbefinnande och rättvisa, snarare än tillväxt, i affärsmodellerna.
  • Öka transparensen i försörjningskedjan både när det gäller miljöprestanda och etik, t.ex. genom införande av produktpass.
  • Integrera due diligence i EU:s dagordning för cirkulär ekonomi.
  • Undvik att cirkulära produkter och tjänster får en lyxstämpel.
  • Upphandla cirkulärt, men också socialt ansvarsfullt.

Läs rapporten i sin helhet här.