Skip to content

Metoder och mallar för cirkulär omställning

AffärsmodellCircular HubCirkulär ekonomiVerktyg
Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom olika workshops har traditionella affärsmodeller utmanats. De verktyg och metoder som använts under dessa workshops finns nu samlade på circularhub.se för att förenkla för alla företag att ta steget mot cirkulära affärsmodeller.

Sedan 2018 har Science Park Borås, tillsammans med IDC West Sweden, utvecklat Circular Hub, en samverkansplattform där utgångspunkten är omställningen mot en cirkulär ekonomi med nya affärsmodeller, cirkulära produkter/tjänster och en växande insikt. Många företag står inför ett paradigmskifte, att gå från det linjära till det cirkulära, och behovet av hubbar med fokus på den cirkulära omställningen ökar.

– I Circular Hub har vi genomfört ett stort antal workshops där vi gjort cirkulära anpassningar av vanliga utvecklingsprocesser för företag. Utöver att företag skapat nya cirkulära tjänster från våra workshops, så har arbetet också resulterat i ett antal konkreta beskrivningar och mallar som underlättar att utveckla verksamheter mot det cirkulära, säger Erik Valvring, Innovationsledare på Science Park Borås.

För att ställa om från en linjär till en cirkulär verksamhet krävs nya affärsmodeller, samarbeten, värdeerbjudanden, leverantörer och prismodeller. Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi, och erbjuder företagen verktyg, workshops och prototyputveckling som hjälper och driver på i denna omställningsprocess.

Exempel på verktyg. Circular Empathy Map Canvas som går ut på att sätta sig in i och förstå den cirkulära kundens behov för att kunna skapa attraktiva tjänster och produkter för kunder med hållbarhetsintresse.

Circular Hubs olika workshops hjälper till att påbörja arbetet mot att bli ett cirkulärt företag. Genom att erbjuda de verktyg som används i dessa workshops till alla skapas förutsättningar för fler företag att ta första steget mot en cirkulär omställning. Verktygen kan användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling och kundförståelse omfattas av verktygen som erbjuds.

– Jag är lite förvånad över att inte fler processmetoder anpassats för cirkulär utveckling. Utöver cirkulär anpassning av Business Model Canvas så finns det ju flera metoder för företagsutveckling. Det är detta som vi nu tillgängliggör för fler företag och affärsutvecklare, säger Erik Valvring som arbetat med Circular Hub sedan start.

Se alla workshopverktyg här.

Övriga cirkulära verktyg.

Är du ännu inte medlem i Circular Hub? Medlemskapet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt genom att fylla i formuläret här.

För mer information om våra verktyg och workshops kontakta någon av våra projektledare.


Du måste godkänna