Skip to content

Vår innovationsmiljö

Vi hjälper dig bli
cirkulär!

Vår innovationsmiljö DO-tank Center skapar möjlighet för företag, foskning
och andra aktörer att skapa cirkulära produkter och tjänster.

Maskinparken och tekniker finns tillgängliga för att utveckla linjära affärsmodeller
till cirkulära.

Kom och inspireras eller ta kontakt för ett första möte!

Vår innovationsmiljö
Klicka på maskinerna för att läsa mer!
Beskrivning

En collaborativ robot med två armar som kan samstyras för komplicerade funktioner som exempelvis greppbyte. Varje arm är också bestyckad med en kamera för identifikation/positionering av delar som skall monteras, eller för Machine Learning funktioner.

Cirkulär funktion

Roboten kan bidra till att möjliggöra lokal produktion i en rad cirkulära flöden genom att den kan programmeras att utföra moment och samverka med människor. Detta bidrar till lönsamhet i en lokal produktion och möjlighet att vara en pusselbit i cirkulära flöden.

Beskrivning

Digitalt skärbord/fräs som kan skära/fräsa i plaster/trä och textilier. Hög noggrannhet vid tillskärning och har visualiseringsstöd för att passa in/optimera tillskärningen av materialet.

Cirkulär funktion

Tillskärning av material med fel/brister så att man kan nyttja materialet optimalt. Även sönderdelning av redan använda material till ny råvara. Nogrannheten i tillskärningen och flexibel positionering gör den lämplig att skära i befintliga kläder. Allsidigheten i skärhuvudena gör det möjligt att skära i en stor mängd material.

Beskrivning

Brodyrmaskin med stöd för upp till 15 trådar.
Coloreel bygger på att färga tråd löpande och synkroniserat med en brodyrmaskin. Detta gör klipp av tråd onödiga och möjliggör brodering i alla färgnyanser.

Cirkulär funktion

Uppgradering av befintliga plagg, som exempel kan man brodera över en fläck. Förlänger eller stödjer återbruk av material. Brodyr kan förutom att broderas på platta tyger även sättas på kepsar/väskor/skor/strumpor och handskar.

Minskar behovet av antalet trådrullar vid brodering till endast vit tråd som sedan färgsätts “on the fly” vid brodering. Förutom minskad logistik och spill så kan även broderiet kundanpassas ner i minsta detalj så att flexibiliteten ökar. Ett broderi går också mycket snabbare då trådbyte/klipp inte behöver göras mellan färgbyte. Minskat behov av att ha stora sortiment av tråd i olika färger.

Beskrivning

Digitalprinter som printar på naturfibrer med pigmentbläck. Denna maskintyp kallas för DTG (Direct to Garment Printer). Maskinen kan trycka digitala bilder direkt på textilien. En stor fördel med denna maskin är att den kan digitaltrycka på ett avstånd på ca 6 cm från textilien vilket gör att man kan trycka på exempelvis skor/kepsar/väskor mm. förutom vanliga plagg.

Cirkulär funktion

Avståndet till plagget gör den extra lämplig för uppgradering av redan använda eller slitna plagg för att förlänga livet på dessa eller användas för att sätta personlig prägel på plagg vilket i många fall innebär ett förlängt nyttjande av plagget. Maskinen har medverkat i försök i butik där också affärsmodellen för uppgradering verifierades.

 

Beskrivning

Automatiserad fotostudio för modefotografering. Styleshoots Live har en scen med möjlighet till förprogrammerade foto- och videosekvenser

Cirkulär funktion

Normalt sett i retail verksamet så gör man katalogbilder på ett plagg och säljer >10000 st, men för second hand så behöver man fotografera varje plagg. Detta gör att fotografering för säljannonser blir en trång sektor och behöver även optimeras ur kostnadssynpunkt. Därför kan denna nya teknologi stödja framtida handel i cirkulära affärer.