Workshops

Vi hjälper dig bli cirkulär!

Här finner du våra workshops som ges i samarbete med Science Park Borås, en möjliggörare för samhällsutvecklande innovationer i Boråsregionen.

 

Circular Kickstart är ett sätt att starta det cirkulära strategiarbetet. Med inspiration från trender, konsumenters drivkraft och teknisk utveckling, diskuteras nya möjligheter. Läs mer.

Circular Challenge är en process som genom provokation inspirerar till nytänkande för att hitta cirkulära affärsmodeller. Läs mer.

Circular Hackaton är ett sätt att konkret engagera medarbetare, kunder, studenter m.fl i en utmaning att finna framtida lösningar. Läs mer.