Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Projektet är uppdelat i fem delprojekt, varav textil är ett. Ett flertal aktörer är involverade i projektet.

 

Organisation: IVA

Webbsida: https://www.iva.se/projekt/resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/

Kontakt: Jan Nordling

Var: Sverige

Finansiering: Tillväxtverket, Vinnova, Svenskt Näringsliv, Vasakronan, Åforsk, Teknikföretagen , IKEM, Formas och Mistra.

Rapport:

Verktyg: