Skip to content

Verktyg för omställning till cirkulär ekonomi

Med Agenda 2030 för ögonen hjälper vi företag som vill ställa om till cirkulära affärsmodeller.

För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har vi verktyg som hjälper er i processen. Vi erbjuder workshops av olika slag för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag.


Circular Challenge – gå från linjär till cirkulär affärsmodell

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ditt team, dina produkter och ditt företag.

Verktygen är utvecklade av den cirkulära ekonomins grundare, Ellen MacArthur Foundation, tillsammans med det världskända designföretaget IDEO. Syftet är att hjälpa företag i det praktiska arbetet i övergången till en cirkulär ekonomi.

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi
Som projektägare, beställare eller projektledare har du möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi. Denna mall är framtagen för att stöda dig och ditt projekt mot en ökad grad av cirkularitet och Agenda2030.

Ladda ner projektbrief 1.0 här

Kommande verktyg

Hur cirkulär är din möbel? Testa här!
Välj en möbel. Frågorna tar några minuter och ger dig en enkel uppskattning om hur cirkulär och miljövänlig den är. Resultatet är lättöverskådligt och kan laddas ner som PDF.

Zoom out – ta reda på vilken väg ni ska gå för att bli mer cirkulära

Looping – gör en genomlysning av enskilda produkter och hur de kan bli cirkulära


Kontakt

  • Projektledare
  • Heidi Hautajärvi
  • Science Park Borås