Verktyg för omställning till cirkulär ekonomi

För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har vi verktyg som hjälper er i processen. Vi erbjuder workshops av olika slag för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag.

 

Workshop-verktyg

CircularHub har tagit fram ett antal workshop-verktyg som är anpassningar av utvecklingsprocesser till en cirkulär kontext. Dessa an användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Det finns verktyg och mallar för olika områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling, kundförståelse, etc.
Workshop verktyg för cirkulär omställning >
 

Dacke by CCB

Appen  Dacke by CCB  används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att bedöma deras skick och funktion. 

 


Circular challenge

Circular Challenge är CircularHubs modell för att skapa nya cirkulära affärsmodeller. Den tar spjärn i en cirkulär Business Model Canvas och utmanar tänkandet för att ta fram en cirkulär strategi.
Circular Challenge – gå från linjär till cirkulär affärsmodell

 


The Circular Design Guide

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ditt team, dina produkter och ditt företag.
Verktygen är utvecklade av den cirkulära ekonomins grundare, Ellen MacArthur Foundation, tillsammans med det världskända designföretaget IDEO. Syftet är att hjälpa företag i det praktiska arbetet i övergången till en cirkulär ekonomi.

 


Självskattningsverktyg – CiSAT

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT.

 


Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi
Som projektägare, beställare eller projektledare har du möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi. Denna mall är framtagen för att stöda dig och ditt projekt mot en ökad grad av cirkularitet och Agenda2030.

Ladda ner projektbrief 1.0 här

 


Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er