ai generated circularity illustration

Cirkulär Ekonomi

Den cirkulära ekonomin är en ekonomisk modell som syftar till att undvika avfall, spara på resurser och främja hållbarhet. I en cirkulär ekonomi hålls produkter, komponenter och material i bruk så länge som möjligt, genom reparation, renovering och så småningom återvinning, snarare än att kasseras efter en enda användning.

 

 

Den cirkulära ekonomimodellen bygger på tre principer:

  • Hålla produkter och material i bruk: Detta innebär att förlänga produkternas livslängd så de kan användas om och om igen utan nergradering av värdet, t.ex. genom reparation, renovering, delning och så småningom återvinning.
  • Designa bort avfall och föroreningar: Detta innebär att man omprövar designen av produkter och produktionsprocesser för att eliminera avfall och föroreningar. Att göra rätt från början.
  • Skapa ekonomiska system som gör ovanstående långsiktigt ekonomiskt hållbart: I många sammanhang innebär detta ett systemskifte, en transformation, med nya partnerskap och nya affärsmodeller för att skapa långsiktig lönsamhet.

Den cirkulära ekonomin eftersträvar också Återskapande av naturliga system. Detta innebär att stödja återställande och regenerering av naturliga system och resurser.

Den cirkulära ekonomi-modellen erbjuder ett sätt att frikoppla ekonomisk tillväxt från resurskonsumtion och miljöpåverkan, genom att skapa ett system där resurser återanvänds och regenereras, snarare än att utvinnas och kasseras. Det har potential att främja ekonomisk tillväxt, skapa jobb och minska miljöpåverkan, samtidigt som det förbättrar resurseffektiviteten och minskar avfallet.

CircularHub arbetar i enlighet med Ellen McArthur foundations defininition på Cirkulär ekonomi.

Kontakta oss om du vill förstå hur ditt företag skall ta steg mot en mer cirkulär ekonomi!