40 modeföretag går samman och redovisar klimatutsläpp

Dryga 40 företag i den svenska mode- och textilbranschen går nu samman i ett initiativ och redovisar gemensamt sina klimatutsläpp för 2019. Men rapporteringen gäller endast en mindre del av utsläppen, i scope 1 och 2. Ett försök att rapportera i scope 3, det vill säga hela värdekedjan, görs under 2021.

Initiativet har namnet The Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica. Ett av de 40 medlemsföretagen, Fjällräven, beskriver initiativet som ett ”action learning-nätverk” där medlemsföretagen lär av varandra, identifierar vilka verktyg som ska användas och på så sätt kan utvecklas för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Nu görs alltså en första branschgemensam rapportering av företagens klimatutsläpp för 2019, enligt riktlinjer som Stica tagit fram. Redovisningen sker enligt standarder som SBTI, GRI och Greenhouse gas protocol. Initiativet har också satt ett mål att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2030, vilket ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

”Integrera klimatåtgärder i allt de gör”

– För att nå målet kommer medlemsföretagen att behöva integrera klimatåtgärder i allt de gör, från affärsstrategi, till supply chain management och kundengagemang, säger Mike Schragger, grundare av Stica.

Utsläppsredovisningen för 2019 gäller Scope 1 (de utsläpp företagen är direkt ansvariga för) och scope 2 (utsläpp relaterade till inköp och användningen, till exempel el till kontoren).

Under 2021 kommer ett försök att göras att mäta utsläppen i scope 3, det vill säga i värdekedjan som inkluderar produktutveckling, transport och utsläpp på fabriksnivå med mera.

Läs mer om initiativet här.