Skip to content

Möbel

Möbel Sibab bild på miljö

Så skapar Sibab hållbara affärer genom cirkulär omställning

Tänk dig ett litet snickeri med 20 anställda mitt ute på landsbygden. Här finns ett driv och en vilja att...

28 January, 2022
Möbel

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för möbler

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett utkast på nya hållbarhetskriterier för möbler. Förslaget gör...

20 August, 2021
Möbel

Lagförslag på skattereduktion för reparation av möbler

Delegationen för cirkulär ekonomi publicerade i april en rapport med förslag på styrmedel som kan påskynda...

5 July, 2021
Möbel

Återbruk i Selma Lagerlöfs center, Göteborg

Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet...

2 July, 2021
Möbel

Unikt renoveringsprojekt för C&D Snickeri

Östermalms saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år och har fått tillbaka sin...

2 July, 2021
Möbel

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när...

1 July, 2021
Möbel

Ny kontorsbyggnad miljöcertifierades enligt BREEAM nivå Excellent

Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet i...

18 June, 2021
Möbel

Hitta din lokala leverantör via SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida...

15 June, 2021
Möbel Anna Carter och Hanna Hagqvist

Hjo kommun organiserar en cirkulär möbelhantering

Hjo kommun ökar cirkulationen på möbler och iordningställer även ett centralt möbelförråd för att minska...

2 June, 2021
Möbel

Digitala lösningar för återbruk kan underlätta för kommuner att nå sina hållbarhetsmål

I en förstudie har Place2place intervjuat 26 kommuner om deras intresse för att digitalisera sin process kring...

24 May, 2021
Du måste godkänna