Conditional Design

– designprinciper för hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller

Projektet Conditional Design syftar till att koppla samman designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Genom att utveckla delprojekt skapar deltagare nya designstrategier som har ett cirkulärt fokus.

Målet inom delprojekten är att utveckla nya prototyper som utgår från olika cirkulära design strategier. Det kommer också innebära förslag på styrsystem och nyckeltal genom en Feasability studie kopplat till designvalen och förslag på nya affärsmodeller som baseras på cirkulära flöden, inom mode och offentlig sektor.

Projektet arbetar också aktivt med omvärldsbevakning av teknik som stödjer conditional design och förslag på teknik- och materialutveckling inom ämnet. Material som utvecklas under projektets gång kommer att paketeras och spridas för kommunikation.

Effekter som projektet kommer att bidra till är:

 • Bidra till hållbart materialutnyttjande över produkters livscykler
 • Bidra till att frikoppla tillväxt från materialuttag
 • Minska materialintensiteten i samhället
 • Få fler företag inom textil- och modebranschen att utveckla en hållbar design- och materialstrategi
 • Fler affärsmodeller och företag med grund i cirkulär ekonomi.
 • Ökade affärsmöjligheter för dessa företag och organisationer.
 • Ökad sysselsättning, både kopplat till originalproduktion som till reparera- och uppgraderings-produktion och
 • tjänster.
 • Nya underlag för offentlig upphandling.

Den 1 december gick slutseminariet för projektet av stapeln i DO-tank Center. Här finner du allt material från seminariet:


Kontakta oss om du vill veta mer

Projekttid:
2020-03-31  –  2021-12-31

Budget: 2 842 000 SEK

Finansiärer: Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen

Projektägare: Science Park Borås

Projektparter:

 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • Västra Götalandsregionen
 • KappAhl Sverige AB
 • Martinson/Fristads Kansas AB
 • Berendsen Textil Service AB (ELIS)
 • Textilhögskolan
 • FOV Fabrics AB
 • Stina Randestad AB
 • circular.fashion UG

Samarbeten: Textile & Fashion 2030 och Circular Hub