Taiga satsar på digital marknadsplats för begagnade kläder

Varbergsföretaget Taiga lanserar nu en digital marknadsplats där både privatpersoner och företag kan sälja och köpa begagnade Taigakläder och därigenom förlänga livstiden på plaggen. Genom Taiga Re:Use Market vill företaget ge möjlighet för medvetna konsumenter att göra hållbara val vid köp av arbetskläder och kläder för ett aktivt liv utomhus.

De flesta av oss är medvetna om att textilbranschen är energi- och kemikalieintensiv, och att den största påverkan sker under produktionsfasen. Genom att förlänga ett plaggs livslängd förbättras dess klimatpåverkan avsevärt. Nu vill Taiga dra sitt strå till stacken genom lanseringen av Taiga Re:Use Market, en e-handelsplats där begagnade kläder får förlängt liv.

– Även om second hand idag är mer accepterat så är konsumtionsmönstret inom klädindustrin fortsatt alldeles för linjärt. Produkter utvecklas, produceras, säljs, används och slängs. Det är inte en hållbar kedja, vi måste börja bli mer cirkulära och i den riktningen vill vi lotsa våra kunder och användare. Vad vi känner till är vi först ut med den här typen av satsning men vi välkomnar fler att följa i våra fotspår, säger Lasse Andersson, vd på Taiga.

– Det är ingen tillfällighet att vi lanserar Taiga Re:Use Market nu i november. Vi går nu in i en tid på året då konsumtionen och handeln är som allra störst. Med lanseringen av Taiga Re:Use Market hoppas vi kunna väcka tankar om hur vi konsumerar. Intresset för smart konsumtion är stort och många av våra kunder och följare vill göra smarta val säger, Maria Larsson, hållbarhetskoordinator på Taiga.

Taiga Re:Use Market är resultatet av ett samarbete mellan Taiga och RISE, där Circular Hub har bidragit i processen genom bland annat en workshop inom affärsmodellering som hjälpte företaget att komma igång med sin cirkulära affärsmodell.

– Taiga gjorde helt rätt som engagerade alla delar av företaget att vara delaktiga i den cirkulära affärsmodelleringen. Nu ser vi resultatet av deras mod till nytänkande, säger Erik Valvring, innovationsstrateg Circular Hub.
– Det är denna typ av företag som vi tror kommer att ha bäst förutsättningar nu när vi också startat projekt för omställning mot en cirkulär kommun, fortsätter Erik Valvring.

Läs mer och testa Taiga Re:Use Market.
RISE
Läs mer om nätverket Cirkulära kommuner.