Skip to content

Re:use

Re:use

Möbelbruket

Projekt Möbelbruket drevs av IDC West Sweden mellan åren 2016-2018.  Projektet undersökte en smart offentlig...

12 June, 2019
Re:use

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att...

12 June, 2019
Re:use

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig...

12 June, 2019
Re:use

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 June, 2019
Re:use

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft

Delprojekt av projektet “Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft” som IVA genomförde...

12 June, 2019
Re:use

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter,...

12 June, 2019
Re:use

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital...

12 June, 2019
Re:use

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 June, 2019
Re:use

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin....

12 June, 2019
Re:use

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbetar för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som...

12 June, 2019
Du måste godkänna