Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera kommersiella plagg. De ska ta hänsyn till, och optimeras i förhållande till tyg, produktionsprocesser och affärsmodeller genom en holistisk designprocess. Forskningsprojektet syftar till att utmana gränserna för ”fast” och ”slow” fashion genom att testa nya koncept för hållbar design i en industrikontext. Samarbete med University of the Arts, London och Filippa K.

 

Organisation: Mistra Future Fashion

Webbsida: http://mistrafuturefashion.com/sv/ny-forskning-utmanar-granserna-fast-och-slow-fashion/

Kontakt: Malin Wennberg

Var: EU

Finansiering: Mistra Future Fashion?

Rapport:

Verktyg: