Riksrevisionen granskar skatter i delningsekonomin

Delningsekonomi i olika former konkurrerar allt mer med den traditionella ekonomin i Sverige. Men sker det på lika villkor? Nu ska Riksrevisionen granska Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin.

Delningsekonomin växer snabbt och under de senaste åren har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige. Idag finns delningstjänster för allt från bostäder, leveranser, reparationer samt uthyrning av fordon och verktyg.

Skatteverket har tidigare konstaterat att dagens skatteregler går att tillämpa för att beskatta delningsekonomin, men att det finns utmaningar. Som att delningsplattformarna ofta organiseras som ett trepartsförhållande (tillhandahållare, utförare och konsument) vilket kan göra det svårt för aktörerna att veta vem som ska betala in moms och arbetsgivaravgifter, eller vilka inkomster som ska rapporteras och hur.

Nu ska Riksrevisionen granska om Skatteverkets åtgärder för att beskatta delningsekonomin är effektiva.

– Sannolikt har vi bara sett början på delningsekonomins snabba tillväxt i Sverige. Om dessa aktörer beskattas lägre än inom den traditionella ekonomin blir konkurrensen snedvriden. Dessutom kan det skada förtroendet för hela skattesystemet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs mer på Riksrevisionens hemsida.