Verktyg

27 inlägg

Metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom olika workshops har traditionella affärsmodeller utmanats. De verktyg och metoder som använts under dessa workshops finns nu samlade på circularhub.se för att förenkla för alla företag att ta steget mot […]

Fler metoder och mallar för cirkulär omställning

Under tre år har Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom olika workshops har traditionella affärsmodeller utmanats. De verktyg och metoder som använts under dessa workshops finns nu samlade på circularhub.se för att förenkla för alla företag att ta steget mot […]

Circular Challenge

Circular Challenge är Circular Hubs modell för att utmana din linjära affärsmodell och skapa nya cirkulära affärsmodeller. Den tar spjärn i en cirkulär Business Model Canvas och utmanar tänkandet för att ta fram en cirkulär strategi. Arbetsprocessen Circular Challenge är en process, som genom provokation, inspirerar till nytänkande. Tillvägagångsättet gör […]

EcoDesignStudio

Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er. EcoDesign Studio har tagits fram av Circular Hub tillsammans med Miljögiraff. Det digitala verktyget är kostnadsfritt och hjälper företag att skapa förenklade LCA:er, simulera effekter av olika materialval och strukturera miljöarbetet och […]

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

  Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr. Anneli Selvefors och Dr. Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska universitet. Use2Use Design Toolkit innehåller fem paket utformade för att stödja utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktygen […]

Utveckla din affär genom cirkulär ekonomi

Projektet Circular Hub har till uppgift att stärka möbel-, inrednings-, textil- och modebranschen i den cirkulära omställningen. Cecilia Karlsson är projektledare för möbel- och inredningsdelen och berättar mer om hur projektet stöttar företagen i branschen. Världen arbetar mot att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda2030 och inom EU finns EU Green Deal. I Sverige har regeringen tillsatt delegationen för Cirkulär ekonomi med syfte att skapa en handlingsplan för Sverige.  I […]

Verktyg för spårbarhetsdata i cirkulära flöden

Hur kan vi underlätta framtidens cirkulära möbelflöden? Cirkulära flöden och återbruk av möbler innebär bland annat att man arbetar för att förlänga möblers livslängd. Det kan vara genom till exempel design av mer hållbara och modulära möbler, att reparera trasiga möbler istället för att köpa nya, eller att sälja begagnade […]

Circular Kickstart

Circular Kickstart är ett sätt att starta det cirkulära strategiarbetet. Med inspiration från trender, konsumenters drivkraft och teknisk utveckling, diskuteras nya möjligheter. Ett konkret förhållningssätt till affärsmodellering introduceras för en konstruktiv dialog kring vilka lönsamma möjligheter som ges i en cirkulär ekonomi. Resultatet efter en avklarad workshop är en ökad […]

Circular Hackaton

Circular Hackaton är en inspirerande workshop för att engagera medarbetare, kunder, studenter m.fl i en utmaning att bearbeta framtida lösningar. Processen ger insikter och möjligheter att utforska det outforskade genom att dra nytta av en kreativ skapandeprocess. Målet är att visa upp en färdiga prototyper som speglar möjliga lösningar på […]

Brukarcykeln: Innehav av möbler

”Fantastiskt”, tänkte kontorsansvarige Stina Svensson. ”Här har jag sparat tiotusentals kronor för tre nya skrivbord till min verksamhet, bara genom att besöka vårt lager i tio minuter och ha turen att hitta fina, återbrukade skrivbord där. Kan det bli bättre?” Att arbeta för att de möbler som finns inom organisationen […]

Brukarcykeln: Anskaffning av möbler

Du behöver nya möbler till din verksamhet och öppnar intranätet för att beställa. Läser instruktionerna: ”Först och främst – behöver ni verkligen mer möbler? Om ni gör det, ska ni i första hand använda möbler som återbrukas inom organisationen. Därefter, köpa begagnade möbler från extern leverantör. Och i sista hand, […]

Hur cirkulära är dina möbler?

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Genom att svara på ett antal frågor får du en inblick i vilka steg som du kan ta för att bli mer cirkulär. Områden som affärsmodell, design och material gås igenom och du får sedan ett underlag […]

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi Som projektägare, beställare eller projektledare har du möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi. Denna mall är framtagen för att stöda dig och ditt projekt mot en ökad grad av cirkularitet och Agenda2030. Ladda ner projektbrief 1.0 här