Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Webbinariet ”Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp” hölls av Upphandlingsmyndigheten den 8 december 2020. Här kan du se hela webbinariet igen.

Det behandlar utmaningar och lösningar för offentlig upphandling som verktyg för att nå klimatmål, samt ger konkreta exempel på upphandlingar som genomförts med klimatmål.

Upphandling en motor för att påskynda omställningen

Offentliga inköp bidrar till närmare en fjärdedel av de svenska utsläppen av växthusgaser varje år. Enligt riksdagens etappmål för att minska Sveriges klimatpåverkan ska vi senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det behöver alltså göras krafttag inom den offentliga affären om målet ska uppnås. Upphandling kan vara en motor för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Det här webbinariet lyfter frågor om hur klimatsmarta offentliga inköp går till och vad som krävs av upphandlande organisationer och leverantörer för att de tillsammans ska kunna förverkliga riksdagens klimatmål.

https://youtu.be/Ls_YogKdXEY
Program
 • Sveriges klimatmål: Vad säger regeringen om klimatmålen och de offentliga inköpen?
  Lena Micko, civilminister
 • Botkyrkas kamp för minskad plastanvändning: Hur gör man för att banta plastsortimentet i en upphandling?
  Medverkande: Gunilla Isgren, miljöstrateg Botkyrka kommun.
 • Upphandling som möjliggörare: Vilken roll har offentlig upphandling i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi och vilka utmaningar finns det?
  Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
  Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
  Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket
  Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige
  Robin Ljungar, hållbarhetschef, Trä- och möbelföretagen
  Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden
  Ellen Einebrant, kommunikationschef, Återvinningsindustrierna
  Kristian Hemström, biträdande hållbarhetschef, Region Stockholm
 • Lokalpolitikernas betydelse för klimatsmarta inköp: Hur lyckades Uppsala implementera Parisavtalet på lokal nivå?
  Lasse Andersson, processledare, Uppsala klimatprotokoll
  Anna Hilding, miljöhandläggare, Uppsala kommun
 • Förskolan Hoppet i Göteborg: Hur upphandlar man ett byggprojekt med nollutsläpp?
  Anders Hall, byggprojektledare, Göteborgs stad
 • Energieffektivisering i Osby kommun
  Hanna Savola, tillväxtstrateg Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Skåne