Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.

 

Organisation: LINK arkitektur

Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning

Kontakt: Ivana Kildsgaard

Var: Sverige

Finansiering: RE:Source och av medverkande företag

Rapport: http://databas.resource-sip.se/storage/Slutrapport%20RESource%20ReInvent%20och%20ReMake.pdf

Verktyg: