Om Circular Hub

Circular Hub är ett plattformsprojekt som syftar till att främja övergången till en cirkulär ekonomi inom textil-, mode- och möbelindustrierna.

Vårt mål är att vara en påverkansfaktor och aktivt stödja och driva på omställningen mot cirkulär ekonomi. Vi riktar oss främst till små och medelstora företag i Västsverige, men vi samarbetar också med stora företag, kommuner, politiker och företag inom andra branscher och regioner. Detta beror på att den cirkulära omställningen är ett systemskifte som kräver att flera aktörer samarbetar. Vi har t.ex skapat samarbetsavtal med stora företag och startat upp projektet Cirkulär Kommun.

Västsverige är redan idag ledande när det gäller innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textil, mode, inredning och möbler. Genom vår plattform vill vi lyfta fram projekt och forskningsmiljöer som arbetar med cirkulära affärsmodeller och öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Därför är Circular Hub baserat i Västra Götaland.

Vår vision är att placera Västsverige som en global partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

I Västsverige finns en stor koncentration av företag inom textil, mode, inredning och möbler, samt en stark kompetens inom akademi, institut och näringsliv. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar för att främja och stödja cirkulära affärsmodeller inom textil, mode och möbler.

Circular Hub drivs i samarbete mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Vårt huvudfokus ligger på att arbeta inom Västra Götalandsregionen och samarbeta med Halland.

Vårt arbete är i linje med klimatstrategin Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För mer information om Science Park Borås, besök hemsidan.

För mer information om IDC Skövde, besök hemsidan.