Skip to content

Material

Varje produkt består av material. Material står för en stor del av miljöpåverkan som till exempel CO2-utsläpp, resursuttag, farliga kemikalier, återvinningsgrad med mera. Samtidigt påverkar det kostnader, livslängd, utseende och i förlängningen varumärkesupplevelsen. I den cirkulära ekonomin är resursanvändningen central.
{{post.cats.name}}

{{post.date | prettyDate}}
Du måste godkänna