”Mikrofabriker” – nytt projekt för smartare textilproduktion

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter, samtidigt som överproduktionen bland annat medför stora mängder utsläpp av kemikalier och onödig resursåtgång vad gäller exempelvis vatten och el. Det nystartade projektet Mikrofabriker vill kunna bidra till att synliggöra och ta bort slöseri i värdekedjan.

Syftet med projektet Mikrofabriker är att utforska potentialen för automatisering och digitalisering inom textil- och modeindustrin och samtidigt generera ett antal konkreta affärscase. Automation Region driver arbetet tillsammans med Smart Textiles vid Science Park Borås.

– Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden och göra dem tillgängliga för fler aktörer, säger Elin Asplund, projektledare på Automation Region. Under tre år kommer vi utveckla automationslösningar och skapa goda exempel för att stärka den svenska textil- och modeindustrin.

– Kan vi på nytt uppnå en lönsam svensk textilproduktion med hjälp av ny teknik vore det fantastiskt, säger Erik Valvring, projektledare på Science Park Borås.

Workshop i DO-tank Center

Projektet kommer bland annat undersöka hur nya automationslösningar och bättre informationshantering kan effektivisera produktionen, höja flexibiliteten mot slutkund och samtidigt stärka transparensen och hållbarheten i hela värdekedjan. Projektet fokuserar på tre områden:

  • Demonstrera en värdekedja för stickade produkter där höggradigt automatiserade tillverkningsprocesser kan vara möjliggörare för lokal produktion.
  • Skapa helt transparenta och spårbara värdekedjor genom informationsinsamling och digitala lösningar.
  • Utveckla koncept för ”zero-waste” och ”on demand”-produktion i tillskärnings- och sammanfogningsprocesser för att minska materialspill och överproduktion.

– Digitaliserad informationshantering i produktionen har potential att ge säkrare spårbarhet och bättre transparens, säger Jonas Larsson, forskare och processledare på Science Park Borås. Det kan till exempel handla om sensorer i tillverkningsflödet eller teknik som lagrar information i ett plagg. Den typen av lösningar kan ge stora hållbarhetsvinster och nya affärsmöjligheter kopplade till återvinning.

– Om vi också till exempel kan utveckla koncept för kortare ledtider och mindre batcher så kan produktionsvolymen anpassas efter efterfrågan, säger Elin Asplund.

Projektet Mikrofabriker växlas också upp av Circular Hub och Textile and Fashion 2030, två hållbarhetsprojekt på Science Park Borås, med inriktning på affärsmodeller för cirkulär ekonomi.  Automation Region och ett antal automationsföretag bidrar med expertis inom bland annat innovationsledning, automationsprocesser, flexibla tillverkningsenheter, systemintegration, additiv tillverkning, AI och sensorsystem.