Skip to content

Konsumtion

Konsumtion Annelise de Jong

Forskare: Därför är det svårt att konsumera hållbart

Rutiner och invanda beteenden styr hur vi konsumerar mer än vi tror. Men det är möjligt att få oss att välja...

27 December, 2021
Konsumtion

Andra generationens klimatkalkylator stoppar dig innan du handlar för mycket

Kan en ny generationen klimatkalkylatorer vara en lösning för att öka förståelsen för personliga klimatavtryck?...

23 October, 2021
Konsumtion

Årets konsumtionsrapport: Tid värderas högre än oviljan mot att använda plast

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2021? Nu har årets rapport inom hållbar konsumtion släppts som visar rykande...

17 September, 2021
Konsumtion

Studie: Använda kläder så länge som möjligt bättre än att cirkulera dem

Att hyra kläder är inte alltid det bästa valet för miljön. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till....

14 September, 2021
Konsumtion

Den hållbara konsumentens dag

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under...

17 November, 2020
Konsumtion

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig...

12 June, 2019
Konsumtion

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 June, 2019
Konsumtion

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter,...

12 June, 2019
Konsumtion

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital...

12 June, 2019
Konsumtion

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 June, 2019
Du måste godkänna