Verktyg kan göra företag mer cirkulära

Ett samarbete mellan Global Reporting Initiative och Ellen MacArthur Foundation har resulterat i ett nytt standardiseringsverktyg för att koppla ett företags cirkulära utveckling till dess hållbarhetsredovisning. Med hjälp av verktyget, Circulytics, går det att analysera företags avfallshantering i hela värdekedjan och knyta samman med standarden GRI 306: Waste 2020. Det gör det möjligt att identifiera åtgärder för att minska avfallet och leda företaget i en cirkulär riktning.

Läs mer på GRIs hemsida.

Circular Hub erbjuder ett antal olika verktyg för att hjälpa företag att ta steget från en linjär affärsmodell till en cirkulär.

Läs om alla våra verktyg här.