Skip to content

Spårbarhet

Spårbarhet

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 June, 2019
Spårbarhet

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin....

12 June, 2019
Spårbarhet

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbetar för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som...

12 June, 2019
Spårbarhet

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning....

12 June, 2019
Spårbarhet

Möbelbruket

Projekt Möbelbruket drevs av IDC West Sweden mellan åren 2016-2018.  Projektet undersökte en smart offentlig...

12 June, 2019
Spårbarhet

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig...

12 June, 2019
Spårbarhet

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 June, 2019
Spårbarhet

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital...

12 June, 2019
Spårbarhet

Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative...

24 May, 2019
Spårbarhet

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det...

24 May, 2019
Du måste godkänna