Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. Vatten, energi och kemikalier sparas och tvätteriet minskar sin avfallsmängd. Projektet drivs i samarbete med företaget Textilia.

 

Organisation: Stormie Poodle AB

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/cirkulara-tvatterier/

Kontakt: Caroline Von Post

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: