Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Detta sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg för arbetet. Initiativets vision är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

 

Organisation: /

Webbsida: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-modeaktorer-gar-samman-for-att-minska-klimatpaverkan/

Kontakt: /

Var: Sverige

Finansiering: /

Rapport:

Verktyg: