Hemarbete ger boom för uthyrning av möbler

Företaget Beleco har fått en boom för sin affärsidé att hyra ut möbler. Men under coronapandemin har företaget fått ändra sin affärsidé och vänder sig nu till distansarbetande privatpersoner.

Beleco har en plattform där cirka 100 möbeltillverkare finns med. Vid lanseringen förra året låg fokus på korttidsuthyrning, event och homestaging. Men sedan Corona bröt ut och allt fler arbetar på distans, har privatpersoner blivit en mer intressant målgrupp.

Sedan Beleco ändrade affärsmodell har de privata abonnemangen ökat från 17 i februari till 301 i oktober. Totalt omsätter nu dessa abonnemang 2,7 miljoner kronor. Då Beleko ser en trend i att fler företag låter sina anställda fortsätta arbeta hemma, tror man på en kraftig expansion. 2021 siktar man på en omsättning på 18 miljoner kronor.

– Det slängs kopiösa mängder möbler – bara i Sverige slängs det mer än 8 000 ton kontorsmöbler varje år. Vår vision är att göra upp med slit- och slängbeteendet och glädjande nog ser vi ett ökat intresse för cirkularitet i Sverige. Detta i kombination med mer hemmaarbete samt strävan efter ett flexibelt och stilfullt hem tror vi har bidragit till vår procentuella stora tillströmning av abonnemang, säger Sebastian Rudenstam, medgrundare och affärsutvecklingschef på Beleco.

Inom Circular Hub startades under hösten nätverket Cirkulära kommuner som syftar till att öka föreståelsen, inspirera och stötta till att skapa förutsättningar för cirkulära inköp möbler, textil och arbetskläder.

Läs mer om nätverket Cirkulära kommuner här.
Läs artikeln om Beleco i sin helhet här.

För mer inspiration kring återbruk av möbler, besök Sajklas hemsida. Sajkla är ett resultat av ett lyckat miljöprojekt som inititerades av miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Miljöprojektet Möbelbruket startade redan 2012 med uppdraget att undersöka hur odaterade möbler från offentlig miljö åter kunde nå marknaden.