Finansiering till nordiskt samverkansprojekt för storskalig insamling och sortering av uttjänt textil

Sju nya nordiska projekt som ska accelerera övergången till en cirkulär ekonomi får finansiering av Nordic Innovation genom utlysningen Circular Cities & New Circular Solutions. Målet med utlysningen är att utveckla konkreta lösningar för att minska det ekologiska fotavtrycket, minska och optimera materialanvändning och implementera nya affärsmodeller.

Bland de sju utvalda projekten finner vi SATIN, ett projekt som syftar till att utveckla och testa kostnadseffektiva lösningar för storskalig insamling och sortering av uttjänta textilier. Projektet är ett samarbete mellan parter i Sverige, Danmark och Norge. Genom sitt arbete hoppas de bland annat identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla nya insamlingsmetoder samt utvärdera nuvarande sorteringsmöjligheter och hitta nya gemensamma nordiska lösningar.

Läs mer om SATIN här.
Läs mer om utlysningen och de sju utvalda projekten här.