Skip to content

30 miljoner till innovationer inom cirkulär produktanvändning

AffärsmodellCircular Hub
Innovationsprogrammet RE:Source öppnar nu en stor utlysning riktad till projekt inom cirkulär ekonomi. Det handlar om stöd på upp till 2 miljoner kronor för innovativa lösningar som främjar cirkulär produktanvändning, som innebär att produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid och kan användas effektivt och cirkulärt.

Cirkulär produktanvändning kan möjliggöras genom till exempel cirkulär produktdesign, funktionsförsäljning, cirkulära affärsmodeller och tjänster som stödjer uppgradering, återtillverkning och återanvändning av produkter och ingående komponenter.

Vad gäller cirkulär produktdesign kan det handla om att utforma produkter så att de kan tillverkas utan farliga ämnen, av återvunna material och komponenter eller för att användas länge och cirkulärt.

Särskilt efterfrågas lösningar som till väsentlig del är baserade på innovativa affärsmodeller och/eller tillämpningar av digitalisering/artificiell intelligens (AI).

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor och stöd kan sökas av företag, offentlig sektor, samt universitet och högskolor. Utlysningen finansieras med stöd av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och håller öppet för ansökningar fram till den 2 mars 2021.

Läs mer om utlysningen här.


Du måste godkänna