Rapport

12 inlägg

Konsumtionsrapport: Mind the Gap(s)

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2023? Huvudtemat för årets rapport är ”Mind the Gap(s)” och den tar sin utgångspunkt i olika gap som finns mellan vad som borde göras och vad som görs. Rapporten identifierar 15 områden – så kallade hållbarhetsgap – mellan aktörer på olika nivåer i samhället, glapp som behöver […]

Bild på materialåtervinning

Studie: Stora brister i cirkulära verktyg

Många av de verktyg som finns för att hjälpa företag att bli mer cirkulära är alldeles för ensidiga. De räknar bara med återvinning och glömmer bort andra aspekter som återanvändning, reparerbarhet och social hållbarhet. Det visar forskning vid Högskolan i Halmstad. En övergripande brist som forskarna pekar på i studien […]

Bild på rapport från Nordiska Ministerrådet

”Norden kan ta täten i den globala cirkulära omställningen”

Cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Det kan bidra till att bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt Norden. Nu visar en ny rapport från Hagainitiativet på möjligheterna för de nordiska länderna att samarbeta kring den cirkulära omställningen. Hagainitiativet lyfter i sin rapport lyfter man fram tre områden där cirkulära affärsmodeller ses […]

logo för delegationen för cirkulär ekonomi

Fyra förslag i årsrapport från Delegationen för cirkulär ekonomi

Industriella samverkansprogram för ökad återanvändning och återvinning, utökning av RUT- och ROT-avdragen för reparationer och återbruk och ett Bonus Malus-system för att förlänga produkters livslängd. Det är tre av förslagen årets rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi. Det första förslaget handlar om att etablera ett samverkansprogram för ökad återanvändning och […]

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir en självklarhet. Med hjälp av designmetodik och designprinciper kan företag och andra aktörer få stöd till att utforma lämpliga cirkulära lösningar från ett systemperspektiv. Expertgruppens för Cirkulära designprinciper fokuserar på […]

Ny rapport möjliggör cirkulär upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär ekonomi.Ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, har under perioden februari till december 2020, studerat verkliga upphandlingar och case under temat cirkulär ekonomi. Med lärdomar från bland annat Nederländerna visar nu projektets rapport att många metoder även kan appliceras […]

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang. Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and […]