Rapport

10 inlägg

logo för delegationen för cirkulär ekonomi

Fyra förslag i årsrapport från Delegationen för cirkulär ekonomi

Industriella samverkansprogram för ökad återanvändning och återvinning, utökning av RUT- och ROT-avdragen för reparationer och återbruk och ett Bonus Malus-system för att förlänga produkters livslängd. Det är tre av förslagen årets rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi. Det första förslaget handlar om att etablera ett samverkansprogram för ökad återanvändning och […]

Konsumtionsrapport: Globala skillnader för hållbart arbete

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2022? Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och den tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv. Årets rapport bryter mot den pågående debattens västvärldsfokus och diskuterar globala lösningar på hållbarhets- och konsumtionsfrågor. Genom att använda sig […]

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir en självklarhet. Med hjälp av designmetodik och designprinciper kan företag och andra aktörer få stöd till att utforma lämpliga cirkulära lösningar från ett systemperspektiv. Expertgruppens för Cirkulära designprinciper fokuserar på […]

Ny rapport möjliggör cirkulär upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär ekonomi.Ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, har under perioden februari till december 2020, studerat verkliga upphandlingar och case under temat cirkulär ekonomi. Med lärdomar från bland annat Nederländerna visar nu projektets rapport att många metoder även kan appliceras […]

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang. Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and […]