Kartläggning

Circular Hub har kartlagt ett antal projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till ...
Läs Mer …
Hållbar Interiör - ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett ...
Läs Mer …
Giftfritt från början - Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö ...
Läs Mer …
Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, utreds sammansatta designmässiga kvaliteter ...
Läs Mer …
Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Projektet Tillverka i trä är en satsning från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi. Tillverka ...
Läs Mer …
Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr ...
Läs Mer …
Miljömärkning för inredningsprojekt

Miljömärkning för inredningsprojekt

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i ...
Läs Mer …
Tredimensionell produktcirkularitet - en rapport från RISE

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och ...
Läs Mer …
Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar ...
Läs Mer …
Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall ...
Läs Mer …
A Guide towards a circular Fashion Industry

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable ...
Läs Mer …
Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer ...
Läs Mer …
Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för ...
Läs Mer …
Möbelbruket

Möbelbruket

Projekt Möbelbruket drevs av IDC West Sweden mellan åren 2016-2018. Projektet undersökte en smart offentlig hantering av möbler och är ...
Läs Mer …
NordicBio - Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller ...
Läs Mer …
Beyond Green

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute ...
Läs Mer …
CelluTex - Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att ...
Läs Mer …
Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon ...
Läs Mer …