Samarbeten och Nätverk

Circular Hub samarbetar med andra initiativ, projekt och företag. Detta gör vi eftersom omställning till den cirkulära ekonomin handlar om ett systemskifte där vi måste samverka för att nå målet om ökad hållbarhet. Vi vill samarbeta med andra via

1. Systemtänkande: Den cirkulära ekonomin syftar till att skapa ett slutet system där resurserna används effektivt, avfallet minimeras och produkterna är designade för hållbarhet och återvinningsbarhet.

2. Kunskaps- och expertisdelning: Övergången till en cirkulär ekonomi innebär att anta nya affärsmodeller, teknologier och metoder.

3. Gå från värdekedjor till värdenätverk: I cirkulära system blir flödena annorlunda och värdekedjorna mer komplexa.

4. Policy- och regelverk: Samarbete mellan företag och regeringar är väsentligt för att skapa stödjande policy- och regelverk för den cirkulära ekonomin.

5. Uppskalning och investeringar: Den cirkulära ekonomin kräver betydande investeringar i infrastruktur, teknik och innovation.

6. Socialt engagemang och beteendeförändring: Att övergå till en cirkulär ekonomi innebär att konsumentbeteenden och samhälleliga normer förändras.

 

Bland våra samarbeten hittar man

Textile Movement

Cradlenet

Textile and fashion 2030

Re:textile

IDC West Sweden

Cirkulär Kommun

F/act movement

Miljö Online

Mikrofabriker

Wargön Innovation

+ många fler

 

Vill du samarbeta med Circular hub? Kontakta oss!

 

_