TWOOD textile-wood

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa förutsättningarna för att initiera industriell produktion av TWOOD-material, både ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Målet var en affärsmodell baserad på marknadsanalysen samt att ta fram prototypprodukter i samarbete med kommersiell aktör.
Projektdeltagare var Wargön Innovation och Twood AB, Smart Textiles, Loopfactory

 

Organisation: Twood AB

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/twood-textile-wood/

Kontakt: /

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: