Föreläsningar

Inspiration för en cirkulär omställning!

CircularHub erbjuder föreläsningar som kan ges i samarbete med Science Park Borås och andra talare i vårt nätverk. Kontakta oss om du behöver inspiration i omställningen mot en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet.

Just nu erbjuder vi föreläsningarna:

 • Varför Cirkulär ekonomi!
  En introduktion till varför det är viktigt och varför det kan innebära konkurrensfördelar att ställa om till Cirkulär Ekonomi
 • Hur tänker en hållbar konsument
  En introduktion till hur man kan anpassa sitt erbjudande till de nya medvetna konsumenterna
 • Cirkulära Affärsmodeller
  En introduktion till vad arbete med cirkulära affärsmodeller innebär och hur man konkret kan arbeta med att utveckla cirkulära affärsmodeller

Läs mer om respektive föreläsning nedan eller kontakta oss så sätter vi ihop föreläsare som passar dig.


Föreläsning:
Varför Cirkulär Ekonomi!

Föreläsningen behandlar varför en omställning till en cirkulär ekonomi måste påbörjas, där bl.a. goda exempel från Science Park Borås textila innovationsmiljö lyfts. En introduktion till cirkulära affärsmodeller ges, liksom en förståelse för hur en cirkulär ekonomi är en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Förväntade insikter och kunskap

 • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
 • Konkreta exempel från Science Park Borås innovationsmiljö
 • Kunskap om varför vi bör växla upp hållbarhetsarbetet

Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens.

Kostnad/intresseanmälan

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas digitalt/online, i DO-tank Center, på plats ute på företag och i samband med konferenser.

Kontakta oss nu för en intresseanmälan


Föreläsning:
Hur tänker en hållbar konsument?

Föreläsningen utgår ifrån en studie kring framtidens hållbara konsument som du kan läsa här. Vi beskriver olika konsumentgrupperna, vad som driver dem att göra hållbara val,  trender som oberverats samt vad detta har för betydelse för företag och dess erbjudanden. Konkreta exempel paras ihop med troliga framtidsutsikter och om konsumentmakten gör konsumtionen smartare.

Förväntade insikter och kunskap

 • Inspiration och förståelse för hur konsumenter kan tänkas ändra sitt beteende
 • Förståelse för hur företag företag bör agera utifrån ett innovationsperspektiv när marknaden ändras
 • Konkreta exempel som visar på de observationer som gjorts

Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens.

För dig som är involverad i hållbarhetsarbeten eller i processer med konsumentbeteenden.

Kostnad/intresseanmälan

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas digitalt/online, i DO-tank Center, på plats ute på företag och i samband med konferenser.

Kontakta oss nu för en intresseanmälan


Föreläsning:
Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller är en föreläsning som fokuserar på förståelse för affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin. Förutom att lyfta exempel på cirkulära affärsmodeller, behandlas också betydelsen av att börja titta på lönsamheten inom hållbarhet. En introduktion ges också till verktyget Business Model Canvas för att förstå tänket kring modellering av affärsmodeller för att öka förståelsen för valet av cirkulär modell.

Förväntade insikter och kunskap

 • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
 • Introduktion till affärsmodellering med Business Model Canvas och diskutera i en cirkulär kontext
 • Konkreta cirkulära affärsmodeller och varför de är viktiga

Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens. Ledningsgrupper samt överiga involverade i hållbarhetsarbetet bör delta.

Kostnad/intresseanmälan

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas digitalt/online, i DO-tank Center, på plats ute på företag och i samband med konferenser.

Kontakta oss nu för en intresseanmälan