Skip to content

Nytt verktyg för cirkulär affärsutveckling

AffärsmodellCirkulär ekonomi
Tillväxtverket lanserar ett nytt verktyg som företag kan använda för att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Verktyget, Cirkulär Business Model Canvas, är en vidareutveckling av det strategiska verktyget Business Model Canvas, som under lång tid använts för att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell.

– Företag vill bli mer hållbara och cirkulära, men undrar i vilken ände de ska börja. Med den här guiden blir det enklare att ta steget på ett systematiskt sätt, säger Maria Engström på Tillväxtverket som tagit fram guiden.

Verktyget är tänkt både för dem som coachar i affärsutveckling, eller för den som själv vill ändra eller utveckla en affärsmodell i cirkulär riktning.

Guiden vägleder om tre principer för cirkulär ekonomi: Designa bort avfall och gifter; hålla produkter och material i omlopp samt att regenerera naturliga system.

Verktyget innehåller också en möjlighet att analysera hur affärsmodellen påverkar planet och samhälle, både positivt och negativt, samt även varumärket och relationer med kunder.

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad av Tobias Jansson, (CircularEconomy.se) tillsammans med bland annat Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben) på uppdrag av Tillväxtverket. Representanter för Almi och CirEko har varit med i en referensgrupp.

Inom Circular Hub används en egen version av cirkulär Business Model Canvas i arbetet att hjälpa företag att ställa om sina affärsmodeller till cirkulära.

Läs mer om de verktyg som används inom Circular Hub här.
Läs mer och ladda ner Cirkulär Business Model Canvas på Tillväxtverkets hemsida.


Du måste godkänna